Sąd Najwyższy o zakazie prowadzenia pojazdów

Jeżeli sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi potrzebne jest prawo jazdy kategorii B, to kierowca nie dostanie dokumentu w zakresie innych kategorii, ale też zakaz nie rozciąga się na te uprawnienia, które wcześniej posiadał (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2013 r. – I KZP 29/13).