Czynności spółdzielni mieszkaniowych przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną

Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonać czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną – stwierdził Sąd Najwyższy 27 marca 2014 r. w uchwale trzech sędziów. Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. SN nie uzasadnił uchwały ustnie, natomiast pisemne uzasadnienie nastąpi w terminie trzech miesięcy. (III CZP 122/13).